CIM

O centro de información ás mulleres (CIM) ten como obxectivo asesorar xurídica, psicolóxica e socialmente ás mulleres en xeral: especialmente a todas as mulleres vítimas de violencias de xénero.

O centro ofrece recursos dirixidos a unidades familiares con necesidade de lograr harmonía na súa vida persoal familiar e laboral.

O CIM impulsa acción para promover a co-educación e as corresponsabilidade doméstica e familiar, desenrolando actuación de orientación e formación socio-laboral.

O equipo está formado por :

  • Unha directora do CIM
  • Unha avogada
  • Unha psicóloga

O horario de atención é  de luns a venres de 8.00 a 15.00 horas . Avogada martes e venres de 10.00 a 15.00 horas . Psicóloga luns e xoves de 10.00 a 15.00 horas.

Funcións do CIM :

  • Información asesoramento a nivel psicolóxico , xurídico e social
  • Servizo de atención á infancia buscando a conciliación da vida laboral, familiar e persoal
  • Educación para a igualdade e prevención da violencia de xénero
  • Dinamización do proceso socio-educativo e familiar
  • Orientación laboral
  • Campañas de prevención e sensibilización.