Área de Presidencia, Persoal, Obras e Servizos

Ocupada polo alcalde, José Manuel Pérez

Primeiro tenente de Alcalde e concelleiro de Urbanismo e Deportes

Ocupado por José Antonio Prado

Segundo tenente de Alcalde e concelleiro de Promoción Económica, Facenda, Industria, Traballo, Seguridade Cidadá e Medio Rural

Ocupado por Xosé Igrexas

Terceira tenencia de Alcaldía e concelleira de Educación

Ocupada por María Jesús Iglesias

Cuarta tenencia de Alcaldía e concelleira de Cultura, Mocidade, Normalización Lingüística e Turismo

Ocupada por Mayka Basalo

Concellería de Política Social, Igualdade e Saúde

Ocupada por María Carmen Liñeira

Concellería de Participación e Transparencia

Ocupada por José María Santín Amo