Área de Presidencia: Presidencia, Persoal, Obras e Servizos, Seguridade Cidadá e Radio Municipal.

Ocupada polo alcalde, José Manuel Pérez

Área de Economía e Facenda: Economía, Facenda, Promoción Económica, Turismo e Camiño de Santiago.

Ocupada polo primeiro tenente de alcalde Xesús Pereira López

Área de Urbanismo: Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación, Comercio e Emprego.

Ocupada polo segundo tenente de alcalde Xosé Igrexas García

Área de Política Social: Servizos Sociais, Igualdade, Saúde e Deportes

Ocupada pola terceira tenente de alcalde Carmen María Liñeira Sánchez

Área de Cultura e Educación: Cultura, Educación, Xuventude e Normalización Lingüística

Ocupada pola cuarta tenente de alcalde Mayka Basalo Santín

Área de Medio Rural: Medio Rural

Ocupada por José María Santín Amo