A Corporación municipal está composta por 13 integrantes: 5 concelleiros e concelleiras de Adiante Melide; 6 do Partido Popular, 1 do Partido Socialista de Galicia  e 1 do Bloque Nacionalista Galego.

O pleno da Corporación municipal de Melide reúnese en sesión ordinaria cada dous meses o último martes ás 20.00 horas. Non obstante, facúltase ao alcalde para que, no suposto de que o día predeterminado sexa inhábil ou concorra alguna causa xustificada que impida ou faga desaconsellábel a celebración da sesión, poida adiantar ou atrasar en oito días naturais a celebración da correspondente sesión ordinaria.

Adiante Melide
 • 1. José Manuel Pérez Penas
 • 2. José María Santín Amo
 • 3. María Carmen Liñeira Sánchez
 • 4. Xosé Igrexas García
 • 5. Mayka Basalo Santín
PP
 • 1. Dalia García Couso
 • 2. Antonio Méndez Romero
 • 3. María Aurora Fernández Blanco
 • 4. Jairo Rodríguez Carril
 • 5. Rosa Cristina Castro García
 • 6. Carlos Mosteiro Liñeira
PSOE
 • 1. Mónica Barral Carregal
PSOE
 • 1. Xesús Pereira López