Medio Ambiente Concello Melide

A importancia da nosa biodiversidade é clave para entender e valorar a vila de Melide. A conformación xeografía privilexiada coa que contamos fai que prolifere a vida natural, a flora e a fauna, de tal xeito que incluso contamos con especies protexidas que aniñan e/ou crecen na nosa contorna.