Medio Ambiente Concello Melide

O Concello de Melide dispón dun Servizo de Normalización Lingüística que ten por obxectivo acrecentar o uso e o prestixio do galego en todos os ámbitos do termo municipal. As tarefas e funcións do dito servizo atinxen tanto ao corpus como ao status da lingua.