Urbanismo Concello Melide

Neste espazo da área de Urbanismo poderás coñecer a normativa municipal vixente na actualidade así como toda a información necesaria sobre os distintos procedementos.

No apartado de documentación atoparás todos os impresos necesarios para realizar os trámites pertinentes.

A área de urbanismo desempeña as seguintes funcións:

 

  • Información e asesoramento a particulares
  • Xestión do solo municipal.
  • Tramitación de licenzas e comunicación previas.
  • Elaboración e execución de proxectos de obras.
  • Disciplina urbanística: Reposición de legalidade, expedientes de sancións, ordes de execución,etc.