1. O pagamento das taxas municipais poderase realizar unha vez se obteña a correspondente carta de liquidación.
2. As formas de pagamento dispoñibles son as seguintes:
   • En calquera caixeiro automático da entidade bancaria  Caixabank / Abanca (pago de recibos).
   •  Na banca on line ou nas oficinas de  Caixabank/Abanca, se é cliente.
   • Na Sede electrónica do Concello de Melide (https://sede.concellodemelide.gal > pago de tributos on line).
   • Excepcionalmente no Concello de Melide (so con cartón bancario).
   • A través deste enlace seguindo as seguintes instrucións:
3. PARA O PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DEBERÁ SELECCIONAR UNHA DAS 2 OPCIÓNS (NON É PRECISO SER CLIENTE DE NINGUNHA DAS ENTIDADES SEGUINTES):

Caixabank

Abanca