O Instituto de Ensinanza Secundaria de Melide é un dos máis dinámicos do interior do país. Pode coñecer toda a actividade que xera este centro educativo a través da súa propia web (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/) na que se define como o instituto ao que acoden os alumnos e alumnas dunha das comarcas galegas máis e mellor definidas a nivel natural, económico e cultural: a Terra de Melide.

 Avda de Compostela s/n
 ies.melide@xunta.es
 881 866 109