Xestionado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Transporte adaptado, animación, terapia ocupacional, psicoestimulación, enfermería. Máis de 12 anos no sector (dende 2008).

 Rúa Padres Pasionistas nº5
 981 507 953
Luns a venres de 08:00 a 19:00
Tlf. 981 507 133
www.igualdadebenestar.org
melide.consorcio@igualdadebenestar.org