O colexio máis novo de Melide chamouse nun primeiro momento Colexio nº 3, e posteriormente recibiu o nome de Pastor Barral, en lembranza deste mestre melidense.

 Camiño Real s/n
 ceip.pastor.barral@edu.xunta.es