Foi o segundo colexio que se construíu en Melide, a comezos dos anos oitenta. Atópase situado a carón da escola infantil, e do pavillón polideportivo municipal.

 Rúa Martagona s/n
 ceip.martagona@edu.xunta.gal
 881 866 149