A oficina municipal de información ao consumidor é  un servizo gratuíto e municipal que presta o Concello de Melide a súa cidadanía.

Os dereitos básicos das persoas consumidoras e os usuarios:

  • Dereito á protección da saúde e seguridade, e do medio natural axeitado
  • Dereito á protección dos seus intereses económicos e sociais.
  • Dereito á información e educación en materia de uso e consumo
  • Dereito a creas as súas propias organización en orde de representación e defensa do seu interese.
  • Dereito á protección xurídica, administrativa e técnica e a reparación de danos e prexuizos.

Os obxectivos do OMIC Melide son:

  • Atender, informar e asesorar as consultas realizadas polos usuarios e usuarias en materia de consumo.
  • Informar, mediar e axudar a cumprimentar as follas de reclamacións
  • Trasladar as reclamación o Instituto Galego de Consumo
  • Formar en materia de consumo ás persoas participantes nos talleres ou charlas feitos pola OMIC de Melide .